Zpět do obchodu

Registrace

FAQ

Obecné

EasyControl je dostupný v černé a bílé.

Navždy. Nastavení je uloženo přímo v zařízení EasyControl. Až termostat znovu zapojíte, připojí se k internetovému serveru Bosch a načte si z něj správné datum a čas.

V případě výpadku napájení:

 • K napájecí jednotce není přiváděna energie a topné zařízení se vypne.
 • EasyControl si pamatuje nastavení.
 • Jakmile dojde k obnově napájení, termostat se znovu spustí, načte si z internetového serveru aktuální čas a vytápění se spustí podle časového plánu.

Ne, automatické aktualizace není možné vypnout. Termostat automaticky ověřuje, jestli na serveru nejsou k dispozici nové aktualizace. Tyto aktualizace se instalují automaticky. Termostat je tak stále aktuální, abyste mohli využívat všech nových funkcí.

Ne, zařízení EasyControl se prodává včetně bezplatné aplikace EasyControl. Aplikace obsahuje všechny funkce, které potřebujete, a je možné ji stáhnout v obchodě Apple App Store nebo Google Play.

Ano, můžete. Jednoduše v aplikaci nastavte nové umístění. Můžete také zařízení EasyControl vrátit na tovární nastavení stisknutím tlačítka reset na termostatu pomocí kancelářské sponky, ale v tom případě se vymaže Váš aktuální časový plán. Podrobnější informace najdete v návodu k použití.

Aby bylo měření směrodatné, důrazně doporučujeme používat kalibrovaný teploměr. S tím Vám může pomoci Váš instalatér. Zařízení EasyControl je v případě potřeby možné kalibrovat v aplikaci.

 

Použití a obsluha

Zda Váš kotel podporuje tepelnou dezinfekci, zjistíte v návodu k použití tohoto spotřebiče nebo u svého instalatéra. Je-li tato funkce k dispozici, zobrazí se v aplikaci EasyControl v nabídce Nastavení teplé vody.

Ano, EasyControl je modulační termostat. Modulační zařízení s modulačním termostatem je nejefektivnějším typem otopné soustavy s nejlepší regulací teploty. Pozor: Je-li EasyControl připojen k on/off zařízení na dálkové vytápění pomocí Adaptéru EasyControl, nebude k modulaci otopné soustavy docházet.

Ve spojení s Adaptérem EasyControl (příslušenství) můžete ovládat zařízení se systémem on/off. Jsou tedy podporována i topná zařízení s on/off.

Ne, EasyControl se připojuje přes Wi-Fi, a proto je bezdrátová síť nutností.

 • EasyControl je kompatibilní s kotli s EMS 1.0 a EMS 2.0 značek Bosch, Nefit, Worcester, elm Leblanc, Vulcano a Buderus.
 • S přídavným Adaptérem EasyControl Adapter je EasyControl kompatibilní také se zařízeními, které pracují s protokolem OpenTherm a s přístroji s rozhraním on/off (18–230 V AC).

EasyControl podporuje následující typy zařízení:

 • modulační kotle Bosch (zařízení s EMS);
 • starší kotle Bosch (zařízení s iRT).

S adaptérem EasyControl jsou dále podporována
(pozor: je nutná další zásuvka):

 • všechny kotle s OpenTherm (Bosch a další značky),
 • všechny kotle se systémem on/off (Bosch a další značky),
 • všechny kotle připojené k dálkovému vytápění (on/off).

 

Zatím nikoli. EasyControl poskytne otevřené rozhraní pro systémy Smart Home. Rozhraní bude k dispozici později.

Možná vlastníte starší kotel firmy Bosch. V tom případě potřebujete přídavný adaptér EasyControl. Možná byl v minulosti ke kotli nainstalován komunikační modul RCC, který měl fungovat s jiným termostatem. Termostat EasyControl však není s tímto modulem kompatibilní, a tak je nutné nejprve modul demontovat.

Je-li Bosch HRC 26/30/35/42 vybaven OTM1, zařízení mezi sebou komunikují podle protokolu OpenTherm.

Ke zdroji tepla je povoleno připojit pouze jeden termostat EasyControl. Chcete-li regulovat teplotu v různých místnostech svého domova, můžete každé otopné těleso osadit chytrou termostatickou hlavicí a poté teplotu regulovat pomocí aplikace EasyControl.

Je-li EasyControl připojen ke kotli Bosch, není připojovací rezistor nutný. Chcete-li EasyControl připojit ke kotli s OpenTherm, nahlédněte do návodu k instalaci příslušného kotle.

Instalace termostatu EasyControl prozatím vyžaduje kabelové zapojení.

Adaptér EasyControl od firmy Bosch

Termostat EasyControl je kompatibilní s kotli Bosch (zařízení s EMS). Díky Adaptéru EasyControl je termostat EasyControl možné používat i s kotli jiných značek. 

 
 

Displej

Dotykovou obrazovku představuje kolečko ve střední části termostatu. Pokud se dotknete termostatu mimo toto kolečko a poté do něj prstem přejedete, termostat tento pohyb nezaznamená.

Pohybové čidlo a displej

Ne, to není možné. Displej se automaticky zapne, pokud se něco nebo někdo vyskytuje v dosahu 0,5 až 1 metr od termostatu a vypne se 5 minut poté, co tento pohyb zaznamenal.

Funkci „detekce blízkosti“ je možné vypnout v nabídce Nastavení – termostat. Pokud se před termostatem EasyControl nachází zrcadlová plocha, nebude funkce „detekce blízkosti“ fungovat správně. Je-li tomu tak, funkci „detekce blízkosti“ vypněte.

Zkontrolujte nastavení v aplikaci. Je možné, že je funkce detekce blízkosti vypnutá. Může k tomu docházet také tehdy, když je termostat EasyControl nainstalován před zrcadlovou plochu. Nastavení čidla blízkosti je možné upravit v aplikaci EasyControl.

OpenTherm

EasyControl je ve výchozím nastavení určen pro kotle značky Bosch s protokolem EMS a kotle Bosch vybavené řídicí jednotkou HT3. Nabízíme Vám však adaptér (EasyControl Adapter), díky kterému bude EasyControl kompatibilní se:

 • staršími kotli Bosch;
 • všemi kotli s OpenTherm (jiných značek);
 • všemi otopnými soustavami (jiných značek) na principu on/off (kotle a dálkové vytápění).

Aplikace EasyControl

Nejnižší teplota, kterou můžete nastavit, je 5 °C. Vaše zařízení Bosch je také vybaveno protizámrazovou ochranou.

Informace o venkovní teplotě se čerpají z internetu. Poloha se určuje při prvním nastavení aplikace EasyControl v úvodním průvodci. Tyto souřadnice se pak využívají k určování venkovní teploty. Venkovní teplota se využívá také k regulaci podle počasí (tzv. ekvitermní regulace). Může se také zobrazovat v nabídce Nastavení vytápění.

V závislosti na typu zařízení nemusí být tato informace pro EasyControl dostupná.

Aplikace EasyControl podporuje několik jazyků. Chcete-li používat aplikace v určitém jazyce, upravte si nastavení ve svém chytrém telefonu na příslušný jazyk.

Regulace v závislosti na venkovní teplotě (tzv. ekvitermní regulace)

EasyControl je k dostání v mnoha státech po celém světě, a měl by tak fungovat v každé zemi, kde se prodává. V závislosti na místních nařízeních a zásadách může být používání takového zařízení zakázáno. Kontaktujte nás pomocí našeho kontaktního formuláře .

Ano, velmi snadno se nastavuje a nepotřebuje žádné externí čidlo teploty. Systém EasyControl si informace o venkovní teplotě stáhne z internetu. Nastavení regulace v závislosti na venkovní teplotě lze jednoduše upravit v aplikaci EasyControl v nabídce Nastavení vytápění.

Pozor
Soustava by měla být kompatibilní s regulací podle počasí. Otopná tělesa by měla být vybavena termostatickými ventily.

Ano, funguje i s venkovním čidlem EMS. Pokud je venkovní čidlo EMS připojeno, používají se jeho hodnoty. Není-li připojeno žádné venkovní čidlo, systém EasyControl využívá informace o místní venkovní teplotě získanou z internetu.

Ne, správně nainstalovaný program regulace v závislosti na venkovní teplotě zvyšuje pohodlí uživatele. Při tomto programu určuje teplotu náběhu venkovní teplota. Pokud si jej zvolíte, budou vytápěny všechny místnosti v domě. Program regulace podle místností pak vytápí referenční místnost podle teploty dané místnosti. Tento způsob je obvykle hospodárnější.

Při používání programu regulace v závislosti na venkovní teplotě s chytrými termostatickými hlavicemi na otopných soustavách je vytápění efektivnější, protože můžete nastavit jednotlivé časové plány pro každou místnost, která tak bude vytápěna pouze tehdy, když se používá.

Nastavení regulace v závislosti na venkovní teplotě lze jednoduše upravit v aplikaci EasyControl v nabídce Nastavení vytápění.

Funkce krbu zajišťuje, že se při vytápění v krbu vytápí jiné místnosti mimo referenční. Když vytápíte krbem, zapněte v aplikaci funkci krbu. Program regulace podle místností se pak dočasně přepne na regulaci v závislosti na venkovní teplotě, přičemž informace o venkovní teplotě získává z internetu, pokud není připojeno žádné venkovní čidlo. Funkce krbu využívá výchozí přívodní teplotu. Pokud se ukáže, že všechny místnosti nejsou vytápěny na požadovanou teplotu, obraťte se na svého instalatéra.

Můžete si zvolit jednu ze čtyř možností: 0, 1, 2, 3

 • Žádný (0)
 • Nízký (1)
 • Střední (2)
 • Vysoký (3)

 

Jako ilustrace nám poslouží příklad:

Ekvitermní křivka je nastavena na:

 • Způsob vytápění: otopná tělesa
 • Počáteční bod křivky: 25 °C
 • Koncový bod křivky: 80 °C
 • Vliv prostoru: vysoký (3 °C)

 

V časovém plánu je naprogramován/aktivní následující spínací bod: probuzení v 7:00 = 20 °C.

 

Řekněme, že termostat naměřil 16 °C, a ekvitermní křivka se tak paralelně zvedne. Tento posun se vypočítá následovně:

 • (Nastavený časový plán = naměřená teplota místnosti) × vliv prostoru (20 °C − 16 °C) × 3 °C = +12 °C (teplota přívodní vody).

 

Jak se teplota prostoru zvyšuje, paralelní posun se snižuje. Jakmile naměřená teplota prostoru dosáhne 20 °C, ekvitermní křivka se již nebude paralelně posouvat, protože: (20 °C − 20 °C) × 3 °C = 0.

Nastavení

Měření teploty je možné kalibrovat v nastavení aplikace EasyControl. Hodnotu lze zvýšit nebo snížit. Zobrazovanou teplotu můžete v aplikaci snížit nebo zvýšit o 2 °C po 0,5°C krocích.

Časový plán (Plánování)

Vaše chytré zařízení je připojeno k routeru přes Wi-Fi. Pokud dojde k přerušení spojení se serverem, využívá EasyControl časové údaje z Vašeho chytrého zařízení. Spusťte aplikaci EasyControl. Časový plán bude tak správně fungovat i nadále.

EasyControl obsahuje výchozí časový plán. Po obnově továrního nastavení bude výchozí časový plán opět aktivní. Můžete si jej upravit podle svých potřeb v aplikaci EasyControl.

Každý den může obsahovat maximálně 6 spínacích bodů pro vytápění a přípravu teplé vody.

Časový plán / teplá voda (TV)

Nikoli, teplotu TV je možné nastavit pouze na kotli Bosch. Přesný popis najdete v návodu k obsluze ke svému kotli.

Ano, zařízení s okamžitým ohřevem vody (průtoková příprava teplé vody) připraví teplou vodu i uprostřed noci. Režim ECO přípravu TV vypíná v noci a v době, kdy jsou v časovém plánu nastaveny režimy „Sleep“ (spánek) a „Leave“ (mimo domov). Tak kotel šetří energii. Když pustíte vodu, bude příprava TV trvat o něco déle, protože je při režimu ECO ohřev vypnutý. To znamená, že i v noci budete mít k dispozici teplou vodu, ale její příprava bude trvat o chvilku déle.

Automatický režim přípravy teplé vody ohřívá TV podle časového plánu TV. Každý den může mít maximálně 4 spínací body pro TV.

Optimální spuštění / samoučení

Ano, můžete. Funkce „Optimální spuštění“ je ve výchozím nastavení aktivována. Požadované teploty je pak dosaženo do času nastaveného v časovém plánu. Chcete-li, můžete tuto funkci vypnout.
Menu – Plánování – Vytápění – Optimální spuštění v aplikaci EasyControl.

 • Nepracuje: Funkce „Optimální spuštění“ je ve výchozím nastavení aktivována. Tuto funkci můžete (de)aktivovat: Menu – Plánování – Vytápění – Optimální spuštění v aplikaci EasyControl.
 • Nepracuje správně: Požádejte svého instalatéra o kontrolu, že je instalace vody správně nakonfigurována.
 • Systém EasyControl byl právě nainstalován. Termostat potřebuje k zaučení optimálního času spuštění nějaký čas.

Přihlašovací údaje

Heslo k EasyControl určuje první uživatel při prvním uvedení zařízení do provozu. Pokud heslo zapomenete a nemůžete se k systému EasyControl přihlásit pomocí aplikace, je nutné systém EasyControl resetovat (Pozor: Všechna nastavení se ztratí!). Jak resetovat zařízení EasyControl se dočtete v návodu k použití.

Přihlašovací údaje – výrobní číslo a přístupový kód – jsou nezbytné pro přístup k EasyControl přes chytrá zařízení. Přihlašovací údaje najdete v alfanumerické podobě a ve formátu QR kódu na štítku na obálce stručného návodu k použití. Údaje v alfanumerické podobě najdete také na zadní straně termostatu EasyControl. Přihlašovací údaje můžete vyplnit buď pomocí čtečky QR kódu na stránce připojení v aplikaci EasyControl, nebo jejich ručním zadáním.

Chytrý telefon a platformy

 • Apple ≥ iOS9.
 • Android ≥ 4.4 (4.4 Kitkat, 5.0-5.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 7.0 Nougat, 8.0 Android O).

Vaše chytré zařízení s Androidem nesplňuje minimální požadavky.

Pokud není chytrý telefon zabezpečený a v aplikaci EasyControl je aktivováno „Automatické přihlašování“, může dotyčná osoba Váš systém ovládat. Abyste tomu zabránili, nepoužívejte automatické přihlašování. Pokud jste ztratili chytrý telefon, jehož zabezpečení je nedostatečné, můžete resetovat heslo k termostatu na jiném připojeném zařízení. Pokud je k termostatu připojeno jen jedno chytré zařízení, můžete EasyControl vrátit zpět na tovární nastavení pomocí kancelářské sponky (viz kompletní návod k instalaci a obsluze).

Připojení

Zahraničí

Ano, ale musí být splněno několik technických a místních podmínek.

 • Technické podmínky:
  • Musí být přítomno kompatibilní zařízení.
  • Musí být k dispozici Wi-Fi připojení.
  Z technického hlediska bude Váš termostat fungovat normálně, ale podle místních nařízení nesmíte zakoupit kotel ve státě svého bydliště a instalovat jej v zahraničí.

 • Informace o venkovní teplotě zařízení EasyControl jsou určeny pouze pro zemi Vašeho bydliště. To znamená, že není možné garantovat správnost venkovní teploty z internetu při používání regulace podle počasí v zahraničí. Abyste zajistili, že je venkovní teplota pro tento program správná, nainstalujte venkovní čidlo připojené přes kabel. Nahlédněte do návodu k instalaci Vašeho kotle.

Aplikace EasyControl určuje časové pásmo podle zadané polohy termostatu. Nové časové pásmo tak lze nastavit úpravou Vaší polohy.

Síť

Ne, pro ruční obsluhu to nutné není. Pro obsluhu přes chytré zařízení to nutné je. Funguje to následovně:

 • Instalatér nainstaluje nový kotel a připojí k němu EasyControl. Kotel může být nastaven na ruční obsluhu bez připojení k Wi-Fi. Soustava je tak připravená. Jednoduše a podobně jako u ostatních termostatů.
 • Když přijdete večer domů, můžete si EasyControl sami nastavit:
  1. Do zařízení EasyControl zadejte své heslo k Wi-Fi.
  2. Z obchodu AppStore či Google Play si stáhněte aplikaci EasyControl.
  3. Aplikace EasyControl Vám pomůže uvést zařízení do provozu pomocí úvodního průvodce.
  4. Do aplikace EasyControl zadejte své přihlašovací údaje načtením QR kódu na štítku na přední obálce stručného návodu k použití.
  5. V aplikaci EasyControl si nastavte vlastní heslo.

EasyControl je nyní připraven k použití!

Proveďte následující kontrolu nebo nás kontaktujte.

 • Zadal(a) jste přihlašovací údaje EasyControl správně?
 • Zadal(a) jste své heslo do aplikace EasyControl správně? Aplikace Vám oznámí, když zadáte nesprávné heslo.
 • Je EasyControl připojen k síti Wi-Fi?
 • Je v síti Wi-Fi dostupný internet?
 • Proveďte částečný reset: Termostat EasyControl sejměte ze základní desky, počkejte 10 s a vraťte jej na místo.
 • IP adresa přiřazená k EasyControl v routeru je nesprávná. Přihlaste se k routeru, např. na adrese http://192.168.1.1, a zadejte přihlašovací jméno a heslo, které najdete na štítku routeru. Proveďte reset softwaru routeru. Přiřadí se nové IP adresy.

Ne, EasyControl bude i nadále fungovat. Pokud nejste připojeni k internetu, nelze také získávat čas z internetu. Časový plán se po delší době bez synchronizace může vychýlit. V tom případě je vhodné spustit aplikaci na chytrém zařízení. Termostat EasyControl pak převezme čas z chytrého zařízení.

Pokud není signál Wi-Fi dostatečně silný, aby bylo možné zařízení EasyControl připojit, můžete jej zesílit pomocí zesilovače/repeateru Wi-Fi. Jedná se o standardní příslušenství běžně dostupné na trhu.

Router

 • dostupný a povolený protokol DHCP
 • šifrování WEP-128, WPA nebo WPA2
 • neskryté SSID

Pozor
u některých routerů je možné vypínání v určité časové úseky (např. v noci). Během této doby samozřejmě nebude zařízení EasyControl připojené.

1. krok: Odstraňte starý router.

2. krok: Zapojte nový router a zajistěte napájení 230 V.

3. krok: Proveďte částečný reset: Termostat EasyControl sejměte ze základní desky.

4. krok: Počkejte 10 sekund.

5. krok: Vraťte EasyControl zpět na základní desku.

6. Na displeji se zobrazí:

 • √ – připojeno k zařízení
 • Zobrazí se všechny nalezené sítě Wi-Fi.
  • Zvolte požadovanou síť Wi-Fi.
  • Stiskněte OK.
  • Pokud je síť Wi-Fi chráněna heslem, zadejte jej.
  • Potvrďte heslo tlačítkem OK.
  • √ – připojeno k síti Wi-Fi.
 • √ – připojeno k serveru XMPP Bosch.

EasyControl je připraven k použití.

Některé routery jsou vybaveny funkcí „skrýt“. Díky tomu mohou být neviditelné. Abyste se k routeru mohli připojit, je nutné tuto funkci dočasně deaktivovat. Poté by se měl název routeru objevit. A nyní se můžete připojit k Wi-Fi. Jakmile jste připojeni k Wi-Fi, je možné funkci „skrýt“ znovu aktivovat.

MAC adresa je uvedena na štítku na přední obálce stručného návodu k obsluze. MAC adresa je adresa zařízení EasyControl používaná v protokolu TCP/IP, který EasyControl používá ke komunikaci s routerem a serverem.

Podle standardních pokynů nemohou být v heslech používány dva znaky, a to „$“ a „!“. Nicméně na trhu jsou i routery, které tyto pokyny nedodržují. Proto zařízení EasyControl podporuje v heslech i znak „!“.

Při testech jsme nezaznamenali žádné problémy.

Pozn.
Některé Wi-Fi extendery/opakovače se během určitých časových úseků vypínají, a po danou dobu tedy neposkytují žádný Wi-Fi signál. Touto funkcí jsou vybaveny i některé routery.

EasyControl nedokáže pracovat s frekvencí 5 GHz. Routery nicméně obvykle nabízí i standardní frekvenci 2,4 GHz, protože mnoho Wi-Fi zařízení pracuje právě na 2,4 GHz.

Řešením mohou být následující nastavení:

 • Nastavte kanál Wi-Fi na nejméně používaný kanál (k prohledání oblasti si z obchodu Google Play stáhněte aplikaci „Wi-Fi Analyser“).
 • Deaktivujte přístupové body.
 • Povolte protokol DHCP.
 • Zvolte šifrování WPA2/PSK.
 • Zviditelněte SSID.
 • Přidejte MAC adresu na routeru mezi důvěryhodná zařízení.
 • Otevřete port 5222 a 5223. Pokud je váš chytrý telefon připojený ke stejné síti Wi-Fi a můžete posílat zprávy přes aplikaci WhatsApp, tyto porty budou otevřené a nebudou tedy původcem problému.
 • Router vypněte alespoň na 5 minut za účelem resetu.
 • Resetujte router a obnovte tovární nastavení.
 • Odemčení protokolu ICMP s routery UBEE Ziggo? Pokud router UBEE Ziggo způsobuje zařízení EasyControl problémy s připojením, obraťte se na náš zákaznický servis.
 • Otevřený port 5580?

Kanály 1, 6 nebo 11 jsou nejlepší, protože se v případě více bezdrátových sítí nepřekrývají. V tom případě vyberte kanál, který se nejméně používá pro nejsilnější sítě. Od uživatelů, kteří změnili kanál Wi-Fi, dostáváme pozitivní zpětnou vazbu. Obvykle je kanál automaticky nastaven na 1 nebo 13. Často se vyplatí změna na 5 nebo 6, díky čemuž je celá síť rychlejší a stabilnější.

Můžete zkusit následující nastavení:

 • Nastavte kanál Wi-Fi na volný kanál mezi 1 a 11 (EasyControl nerozpozná kanály vyšší než 11) (některé boxy, např. Xperia Box, nabízejí více než 11 kanálů).
 • Zvolte šifrování hesla WPA2/PSK.
 • Zvolte 802.11 b/g/n na 2,4 GHz.
 • Pokud těmito způsoby nedosáhnete kýženého výsledku, resetujte router na tovární nastavení na hodnoty uvedené výše.

Soukromí – obecné

Jednou z výhod EasyControl je, že se údaje neukládají na cloud. Vše se ukládá pouze na termostat EasyControl. Pokud zařízení EasyControl sejmete ze základní desky, máte všechny své údaje doslova v ruce. Vy a další uživatelé zařízení jste tedy jediní majitelé provozních dat Vašeho kotle. Pokud ale využíváte dalších služeb (např. Bosch HomeCom Pro, IFTTT, Amazon Alexa / Echo), sdílíte své informace se třetími stranami.

Prostřednictvím aplikace EasyControl také můžete na určitou dobu umožnit svému instalatérovi prohlížení údajů na Vašem termostatu a v případě potřeby i úpravu nastavení. Tento externí přístup můžete kdykoli okamžitě ukončit.

Na termostatu může nastavení měnit kdokoli. Aplikace EasyControl zobrazuje aktuální nastavení termostatu.

Zde najdete poslední verzi .

Společnost Bosch uchovává pouze osobní informace, které jsou třeba k registraci Vašeho produktu k záruce, k záručním a údržbovým pracím a k servisním účelům.

Všechny údaje nutné k správnému fungování tohoto produktu se ukládají pouze lokálně na produkt samotný. Při používání aplikace se všechna data ukládají do Vašeho mobilního zařízení. Prohlížet a upravovat je můžete pouze Vy se svým osobním přístupovým kódem.

Společnost Bosch nemá k Vašim informacím přístup
Společnost Bosch může zjistit, je-li Vaše zařízení on-line, ale nemá přístup k Vašim informacím. V případě potřeby ale můžete společnosti Bosch k Vašemu zařízení povolit dočasný přístup. Tento dočasný přístup je možné v aplikaci kdykoli ukončit.

Pokud změníte heslo k EasyControl, musíte nové heslo sdělit všem ostatním uživatelům tohoto systému.

Aktualizace softwaru
Software produktu se aktualizuje automaticky. Všechna data k aktualizaci vyžádaná Vaším produktem budou odesílána zašifrovaná. Koordinace a odesílání dat probíhá na zabezpečeném serveru.
Informace o počasí se získávají ze služby Weather Company (IBM).

Pozn.
Používáním tohoto produktu po jeho zakoupení (a instalací a používáním aplikace) vyjadřujete se všemi těmito informacemi souhlas. Pokud máte ke způsobu ukládání a používání Vašich osobních informací popsanému výše nějaké připomínky, je třeba nás o tom informovat písemně. Na základě toho pak vymažeme všechny Vaše údaje, které uchováváme.

EasyControl ukládá všechny údaje lokálně pouze na zařízení EasyControl.

Uživatelé si zakládají pouze jeden účet Bosch, na který si pak registrují všechny produkty Bosch. Je možné používat i doplňkové služby, jako je připojení přes třetí stranu (např. IFTTT).

 

Servis a podpora

Podpora – obecné

Spotřeba termostatu EasyControl (s vypnutým displejem) je přibližně 0,5 W.

Váš kotel již není ovládán a vytápění tedy nefunguje. Při mrazech může docházet k mírnému ohřevu, protože je každý kotel Bosch vybaven protizámrazovou ochranou. Protizámrazová ochrana kotel zapne při teplotě vody v kotli 7 °C a vypne poté, co voda v kotli dosáhne 17 °C.

Sestava jako celek však není chráněna proti zamrznutí. Pokud hrozí, že zamrzne otopné těleso nebo část potrubí, nastavte spínač čerpadla kotle na polohu 2.

Odcizený termostat je nutné nahradit.

Pravděpodobně máte zapojený modul RCC, který byl třeba k předchozímu termostatu.

Podpora – teplota

 • Kalibrace
 • Soustava není vyvážená
 • Vestavěná otopná tělesa / zakryté závěsy
 • Podlahové vytápění
 • Učicí křivka ihned po uvedení do provozu. Termostat se ještě musí naučit „optimální spuštění“. Po prvním týdnu by se velké teplotní výkyvy měly zprůměrovat.

Možné příčiny:

 • Nejsou otvory na termostatu zanesené?
 • Proudí krabicí rozdělovače vzduch?
 • Nedopadá na termostat EasyControl přímý sluneční svit?
 • Neovlivňují termostat EasyControl nějaké zdroje tepla?
 • Není termostat EasyControl zakrytý?

Kotel moduluje. Hořák běží při nejnižší možné spotřebě, a tím dosahuje nejvyšší efektivity. Stálé hoření je méně nákladné než opakované zapalování. Funkce optimálního spuštění je aktivní. Na termostatu se zobrazí symbol plamene. Kotel je připraven vytápět na požadovanou teplotu, která je nastavena v časovém plánu.

Ano, můžete. Zobrazenou teplotu můžete v aplikaci zvýšit nebo snížit o 2 °C po 0,5°C krocích.

Podpora – záruka

Základní záruční doba je 2 roky na výrobní vady. Společnost Bosch se zavazuje, že dodané zboží odpovídá standardním požadavkům a normám.

Pokud je problém v termostatu EasyControl, pak se na něj vztahuje záruční doba, a Vy tak nebudete za řešení problému s termostatem nic platit.
Závada na kotli bude též odstraněna, ale jelikož je kotel starší než dva roky, bude oprava zpoplatněna podle záručních podmínek uvedených na záručním listě.

Podpora – eService

Pokud jste zadali údaje svého instalatéra (název společnosti, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.), e-mail se odešle na instalatérovu e-mailovou adresu.
E-mail obsahuje následující informace (viz šablonu níže):

Vážení Název_firmy, Jméno_instalatéra,

zdá se, že došlo na mém zařízení k problému:
Typ zařízení: Typ zařízení
Stav zařízení: Stav zařízení včetně chybových kódů
Požadavek na údržbu zařízení:
Popis stížnosti: Váš popis problému

Můžete mě prosím kontaktovat, abychom si mohli domluvit schůzku?

S pozdravem


Tato zpráva je generována automaticky a odesílána zařízením EasyControl.

Chytré příslušenství / připojení

Příslušenství – chytré hodinky

Podpora chytrých hodinek (iOS a Android) bude zavedena později.

IFTTT je internetová služba, ke které můžete přistupovat přes webovou stránku nebo přes aplikaci IFTTT. Bude vytvořen samostatný kanál pro IFTTT (pokud A, potom B). Podpora této služby je plánována na později.

Jedním z nejpopulárnějších uživatelsky přívětivých jazykových asistentů je Amazon Echo. Systém EasyControl bude možné k těmto asistentům připojit později.

Chytrá termostatická hlavice na otopné těleso – elektronický termostatický ventil otopného tělesa (ETRV)

Pokud používáte chytré termostaty na otopná tělesa od firmy Bosch společně s nízkoteplotními otopnými tělesy, je třeba nastavit vyšší požadovanou teplotu, aby se ventily při vyšších teplotách prostoru nezavíraly. Maximální nastavená hodnota chytrého otopného tělesa Bosch je 30 °C.

 
 
Zpět do obchodu